Miksi valitsen ratikan?

Turun ja Raision kaupunkien teettämä selvitys raitiotien ja superbussien eroista julkaistiin maanantaina. Selvitys tuntui keskittyvän lähinnä talouspuoleen – tai ainakin siitä paikalliset aviisit ovat otsikkonsa repineet.

Ja tuo talouspuolihan kääntyi selvityksen mukaan sekä alkuinvestointien että pitkänkin ajan laskelmissa selkeästi superbussien kannalle. Ja onhan ajatus siitä, että koko kaupungin saisi kytkettyä superbusseihin yhden raitiotielinjan hinnalla kieltämättä houkutteleva.

Tästä huolimatta olen vahvasti ratikan puolella. Miksi?

Raitiotien monet hyvät puolet

Superbusseihin verrattuna mittavista alkuinvestoinneista huolimatta raitiotien hyödyt ovat monet. Esimerkiksi Mikko Laaksosen ansiokkaat, joskin jo hieman vanhemmat, sivut sekä Urban Transport Groupin tehtailema artikkeli avaavat näitä hyötyjä suuresti. UTG:n kotisivut ovat myös oivalliset, vaikka keskittyvätkin enimmäkseen Iso-Britannian raitsikka-skeneen.

Mutta niin, ne hyödyt:

  • Pidemmällä aikavälillä raitiotien on todettu tuovan sisään merkittävästi busseja suurempia tuottoja. Paremman kapasiteetin (yksi ratikka vastaa kapasiteetiltaan noin kolmea bussia) sekä myönteisemmän imagoarvonsa vuoksi ratikan käyttöaste on selkeästi superbusseja korkeampi. Iso-Britannian hallituksen viimeisimmät tilastot kertovat, että ratikan käyttö on jatkuvassa nousussa maassa, joka osoittaa sen, että ihmiset haluavat käyttää raitiotietä.
  • Ratikkaan suhtaudutaan erittäin myönteisesti. Ratikan on todettu selkeästi lisäävän reittinsä varrella sijaitsevien alueiden arvoa niin asukkaiden kuin yritystenkin silmissä. Turun hakiessa pysyvää ja pitkäaikaista joukkoliikenneratkaisua ruuhkaisille ja strategisesti tärkeille alueille (esim. Kupittaa-Itäharju ja keskusta) on tällä imagoarvoa kohottavalla puolella suuri merkitys.
  • Kiskojen asentamista katuun on kritisoitu, sillä reittejä ei sen jälkeen ole helppoa muuttaa. Toisin sanoen kiskot nähdään liian pysyvinä ratkaisuina. Sinänsä ihan valideja pointteja, mutta ne menevät tässä kysymyksessä metsään. Turun ajatuksena on nimenomaan tehdä pysyvä ratkaisu joukkoliikenteeseensä. Reitit, joita nyt on esitelty, ovat olleet mukana suunnitelmissa alusta alkaen. Reittejä on tarkkaan pohdittu, jotta ne kulkisivat mahdollisimman monen turkulaisen ja siinä samalla kaupungin strategisten kasvualueiden läheltä niin nyt kuin tulevina vuosikymmeninäkin. Näitä reittejä on suunniteltu pitkään ja hartaasti, jotta ne olisivat nimenomaan pysyviä.
  • Ekologisesti ajateltuna raitiotie on erinomainen ratkaisu. Se on hiljaisempi, sujuvampi, viihtyisämpi ja erittäin vähäpäästöinen julkisen liikenteen muoto superbusseihinkin verrattuna.
  • Ja lopuksi: Mitä superbussit oikeasti ovat? Unohda etuliite super, sillä todellisuudessa ne ovat ratikan näköisiksi muokattuja ja ratikan kaltaiseksi brändättyjä…busseja. Miksi siis ottaisimme jonkin ratikan tapaisen, kun voimme valita aidon ratikankin? Ratikalla on monia hyötyjä, mutta alempien investointikustannusten lisäksi emme tiedä muita superbussien hyötyjä.

Enkä edes suhtaudu asiaan tunteella…

En rehellisesti suhtaudu tähän väittelyyn tunteella. Mielestäni superbussi ei ole huono vaihtoehto, ratikka on vain selkeästi parempi. Ainoa aidosti huono vaihtoehto on se, ettei Turun julkiselle liikenteelle saada tehtyä mitään. Toivon mukaan kesään mennessä päätös on tehty, vaikka pahaa pelkäänkin, että vasemmalta suunnalta löytyy jälleen vastustajia tähänkin asiaan.

Kertauksena sanottakoon, että ratikka on superbussia parempi vaihtoehto. Sen hyödyt ovat moninkertaiset sen haittoihin ja/tai superbussien etuihin nähden. Ratikka on superbussia laadukkaampi vaihtoehto niin Turun imagon kuin kaupungin kasvualueidenkin suhteen.

Se maksaa enemmän, ainakin lähtökohtaisesti, kyllä. Mutta köyhällä ei vain ole varaa halpaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: