Tajunnanvirtainen paluu

Tiedätkö tunteen, kun on moneen asiaan paljon sanottavaa, mutta ei saa sanoitettua sitä tahtomallaan tavalla? Kyse ei ole niinkään kyvyttömyydestä saada jotain ulos, vaan siitä, ettei sitä jotain saa haluamallaan kaiken kattavalla ja kaiken huomioivalla perspektiivillä ulos.

Tuntuu kuin miljoonat ajatukset olisivat vasta kehittymässä pään sisällä merkityksellisiksi sanoiksi ja lauseiksi, mutta kokonaisuus ei ole vielä kohdallaan. Tällöin ei viitsi suoltaa vielä mitään ulos. Kaikki on keskeneräistä. Tällainen tila minulla on ollut päällä viimeiset kuukaudet.

Aloitin filosofian opiskelun Turun yliopistossa tänä syksynä ja sen myötä nämä ajatukset ja tietynlainen riittämättömyyden tunne on varmasti osaltaan vielä lisääntynyt. Riittämättömyyden tunne on terminä hyvin negatiivissävytteinen, mutten tarkoita sitä nyt sellaisena. Enemmänkin tarkoitan sitä siinä mielessä, että en koe olevani valmis ajatuksiltani. On niin paljon, mitä en ole huomioinut ja niin paljon, mitä vielä pitäisi oppia.

Tämän oman riittämättömyyden tunteen syövereissä olen pohtinut paljon omaa kykyäni ja haluani jatkaa politiikassa. Näitä asioita työstäessäni olen samalla kuitenkin huomannut, ettei rakkaan kaupunkimme päättäjissäkään ole yhtään sen valmiimpia henkilöitä. Päätöksentekoelimissä vaikuttaa olevan sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole edes perehtyneet joihinkin ehdotuksiin tai ainakaan niiden kokonaiskuvaan.

Tästä on hyvänä esimerkkinä ratikka-kysymys, jossa suuri osa vastustajista (sanoisinko jopa valtaosa?) vastustaa vain ratikkaa sen kalleuden (vs. superbussi) tai kiskojen vaatiman erillisen kaistan vuoksi. Ovatkohan kyseiset henkilöt edes lukeneet selvityksiä? Niistä selviäisi selkeästi molempien väitteiden älyttömyys. Täysin vaille pohdintaa lienevät myös jääneet ratkaisun pidempiaikaiset (niin suorat kuin epäsuorat) seuraukset, kuten esimerkiksi maan arvon nousu.

Osa kaupunkimme päättäjistä taas tuntuu vastustavan kaikkea vain vastustamisen ilosta. He ovat äänensä kannattajiltaan saaneet, joten niiden äänestyslupausten mukaan lienee parasta toimia, mutta kuka haluaa toimia demokratiassa tällä tavalla? Kaikkea vastustamalla mitään ei koskaan saada aikaiseksi.

Mutta ehkä tämä vastustaminen kuitenkin pursuaa syvemmältä heidän edustamastaan ideologiasta? Demokraattista systeemiä jo pohjimmiltaan vastustava ja sen kumoutumista tahtova ideologia ei liene koskaan kykenevä tuottamaan hedelmällistä tulosta demokraattisessa päätöksenteossa, sillä se jo lähtökohtaisesti hylkii koko systeemiä.

En tahdo kuitenkaan maalata liian synkkää kuvaa. Enkä myöskään väitä olevani yhtään päättäjää viisaampi tai osaavampi. Olen jäävi arvioimaan sellaista. Huomaan kuitenkin reagoivani vahvasti Turun kehitykseen esitettyihin vaihtoehtoisiin malleihin, kuten yllä on havaittavissa. Minulla on mielipiteeni ja mielestäni ne ovat varsin perustellut. Vaikka ne eivät olisikaan täysin valmiita tai täydellisiä, niin ainakin otan asioista selvää.

Ja näin teen jatkossakin, sillä Turku, sen asiat ja turkulaisten hyvinvointi kiinnostavat yhä. Koen kykeneväni tarjoamaan tälle kaupungille ja koko maakunnalle jotain sellaista, mitä ei poliittisessa kentässä liikaa ole: nöyryyttä, yhteistyöhalukkuutta sekä harkittuja ja perusteltuja kantoja eri kysymyksiin.

Näistä syistä johtuen en viime viikonloppuna, kun minua ehdotettiin KD:n Varsinais-Suomen piirin syyskokouksessa piirihallitukseen, vastustanut ehdotusta. Äänestyksen jälkeen sain huomata, että maakunnassani on luottoa minuun, sillä minut valittiin piirin hallitukseen vuosiksi 2019-2020.

Olen kiitollinen tästä luottamuksesta. Jutin sanoin nyt mennään eteenpäin. Uskon vakaasti, että Kristillisdemokraattiselle arvopohjalle on kysyntää nykyaikanakin. Ja vaikka kaikki eivät jakaisikaan arvojani, ajatuksiani ja mielipiteitäni, niin ainakin kaikki tietävät, missä “seison”. Sekin on jo paljon nykyajan häilyväisessä ja toisinaan suorastaan machiavellistisessa poliittisessa sfäärissä.

-T

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: