Yksityisautoilu Turun silloilla

Turun kaupunginhallitus äänesti eilen (5.11.2018) yksityisautoilun sallimisesta tulevaisuudessakin Auransillalla ja Tuomiokirkkosillalla. Päätös oli mielestäni täysin oikea ja perusteltu.

Päinvastaista päätöstä l. molempien siltojen sulkemista yksityisautoilulta ajavat ovat perustelleet kantaansa mm. ilmastomuutoksen hillitsemisellä ja keskustan rauhoittamisella. Molemmat perustelut ovat kuitenkin tällaisenaan varsin kyseenalaisia.

Ilmastonmuutos lyömäaseena?

Se, että siltojen sulkemisella hillittäisiin ilmastomuutosta, vaatisi mielestäni tarkkoja lukuja ja arvioita. Tällaisia arvioita en ole kuitenkaan varsin mittavalla myyräntyölläkään löytänyt. Tällaisenaan siltojen sulkeminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseen vetoamalla tuntuukin lähinnä vain retoriselta lyömäaseelta, jota ei nykydiskurssissa voi mitenkään vastustaa; “siksi, koska ilmastonmuutos” tuntuu riittävän perusteluksi nykyään varsin moneen asiaan.

Kuitenkin sen sijaan, että siltojen sulku vähentäisi yksityisautoilun päästöjä, saattaisi se myös niitä lisätä. Se, ettei tiettyä reittiä kautta pääse päämääräänsä, ei tarkoita, etteikö sillä omalla kotterolla voisi ajaa hieman pidempää reittiä samaan kohteeseen. Pelkkä sillan sulkeminen ei vielä tarkoita, että yksityisautoilija vaihtaa autonsa julkisen liikenteen vaihtoehtoon.

Lisäksi ilmastonmuutos ja siihen vaikuttavat seikat eivät ole yksittäisiä, vaan asiat ovat moniulotteisia. Siitä syystä sillan sulkeminen yksityisautoilulta, koska ilmastonmuutos, tuntuu aivan liian yksinkertaistavalta selitykseltä. Ilmastonmuutos on monen asian summa, eikä Turun Tuomiokirkkosillan sulkemista yksityisautoilulta voida suoraan lukea ilmastonmuutosta hillitseväksi asiaksi. Pitäisi ottaa huomioon monta muutakin muuttujaa, kuten se, miten tämä vaikuttaa yksityisautoiluun kokonaisuutena Turun seudulla. Ehkä se hillitsisi keskustaan suuntautuvaa liikennettä, mutta suuntautuisiko tämä liikenne sitten vain pidemmälle, kuten esim. Myllyyn tai Skanssiin? Kilometrit eivät välttämättä vähenisi, vaan saattaisivat aivan hyvin kasvaakin.

Rauhoittaminen vai näivettyminen – miten käy keskustan?

Toiseksi, jälkimmäinen perustelu on aivan yhtä ongelmallinen. Keskustan rauhoittaminen autoilulta ei sinänsä ole huono ajatus, ja sitä tapahtuu Toriparkin rakentamisenkin myötä, kun Yliopistonkadun kevyen liikenteen osuus laajenee ja Kauppiaskadustakin osa on jatkossa autoilulta kiellettyä.

Toriparkin sisäänkäynti tulee kuitenkin sijaitsemaan Yliopistonkadun ja Kauppiaskadun risteyksessä, joten Tuomiokirkkosillan sulkeminen vaikeuttaisi parkkiin ajamista huomattavasti. Tuomiokirkkosillan sulkeminen siis rauhoittaisi keskustaa yksityisautoilulta, mutta samalla se myös saattaisi näivettää sitä. Suomen oloissa yksityisautoilu tulee aina olemaan keskuudessamme, joten se(kin) on huomioitava päätöksenteossa. Haluammeko yksityisautoilijoiden vievän rahansa mieluummin automarketteihin kuin Turun keskustaan?

Lisäksi tämä perustelu haiskahtaa siltä, että siinä on tarkoituksella pyritty vaikeuttamaan Toriparkkiin ajoa. Ei liene sattumaa, että puolueet, jotka kannattavat sillan sulkemista, olivat myös Toriparkkia vastaan. Myönnettäköön, että sekä Toriparkin vastustamiseen että siltojen sulkemiseen liittyy varmasti täysin rehellinen ja yleinen yksityisautoilun vastustus, mutta samalla syy-seuraus -suhde Tuomiokirkkosillan sulkemisen ja Toriparkin tulevan täyttöasteen välillä tuntuu aivan liian käytännölliseltä ollakseen vain sattumaa. Toisin sanoen, Toriparkin täyttöastetta torpedoidessa nämä puolueet saavat myös kätevän lyömäaseen tuleville vuosikymmenille: “Mehän sanoimme, ettei sinne kukaan mene.”

Mutta Auransilta voidaan sulkea

Olen kuitenkin siitä samaa mieltä, että Auransilta voidaan tulevaisuudessa pyhittää vain julkiselle ja kevyelle liikenteelle. Tämä siirtymä voitaisiin tehdä Toriparkin valmistuttua, sillä sen jälkeen Auransillan ylittäminen ei juuri vaikuta mihinkään.

Kaupunginhallituksen linjaus, jonka mukaan “Auransillan rauhoitus jätetään riippumaan toriparkkityömaan väliaikaisten liikennejärjestelyjen kokemuksista” on erinomainen. Toriparkin ajan Auransilta on varsin merkittävä kaikelle liikenteelle, mutta sen jälkeen sillan merkitys vähenee ja sen voisi yksityisautoilulta sulkea. Eihän sitä ihan hirveän moni todellisuudessa keskustaan pääsyynsä tai siellä liikkumiseen edes tarvitse.

Olen kaupunginhallituksen päätökseen erittäin tyytyväinen. Näyttää siltä, että järki on yhä voimissaan Turussa!

– T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: